Child Tax Credit

Child Tax Credit                                                      Wypełnij formę tutaj aby uzyskać aplikacje.

Child Tax Credit i Working Tax Credit zostały wprowadzone, aby wesprzeć obywateli żyjących samotnie – czy to w związkach, posiadających dzieci i osiągających relatywnie niskie dochody w przeliczeniu na członka rodziny. Termin Tax Credits może być terminem dość mylącym, gdyż zasiłki te nie są odliczane od należnego podatku przy rozliczeniu podatkowym, jak często wielu naszych klientów sądzi, ale przesyłane są bezpośrednio na konto podatnika, któremu zasiłek został przyznany.

Jeśli twoja sytuacja życiowa ulegnie zmianie musisz powiadomić o tym HM Revenue and Customs w ciagu 30 dni. Do takich zmian zaliczamy: zmiana stanu cywilnego, narodziny dziecka, wyjazd z Wielkiej Brytanii, zmiana zarobków.

W związku z faktem, iż wysokość Tax Credits jest bezpośrednio uzależniona od wysokości rocznych dochodów, osoby, którym je przyznano mają obowiązek informowania HMRC (brytyjskiego urzędu skarbowego) o zmianie w wysokości rocznych dochodów.

Masz pytania na które nie znalazłes tu odpowiedzi? Napisz na naszym forum!