Zarządzanie długami

Debt Management jest nieformalnym porozumieniem zawartym pomiędzy dłużnikiem a wierzycielami. Obejmuje tylko długi nie poręczone. Ma na celu rozłożenie Twoich płatności na dłuższy okres, co umożliwia Ci spłatę długu w mniejszych ratach i ma sens tylko wtedy, kiedy wierzyciel zawiesza naliczanie odsetek i kar umownych.

Masz dwie możliwości: zawrzeć porozumienie z wierzycielami samodzielnie lub skorzystać z usług wyspecjalizowanych firm.
Jeżeli wybierzesz drugą możliwość, musisz sporządzić tzw. Income and Expenditure form czyli Zestawienie wpływów i wydatków.
Jeżeli po opłaceniu wszelkich niezbędnych życiowych kosztów zostanie Ci jakaś kwota, którą możesz przeznaczyć na spłatę długów, DMC (Debt Management Company) przeprowadzi w Twoim imieniu negocjacje z wierzycielami i zaproponuje im miesięczne raty nieprzekraczające Twoich możliwości. Oczywiście, kredytodawcy wcale nie muszą się na to zgodzić.
Dla kogo korzystny jest Debt Management?
• dla osób, które mają krótkotrwałe problemy finansowe i ich sytuacja ekonomiczna może się polepszyć w niedługim czasie,
• dla tych, którzy nie chcą korzystać z kolejnych kredytów,
• dla osób, którzy mają dość nacisków ze strony wierzycieli (upomnień, telefonów, wizyt windykatorów),
• dla osób, które chcą spłacić swoje długi, ale w danym czasie przeżywają trudności finansowe.
Korzystając z DM musisz wykazać się konsekwencją i szczerą chęcią spłaty zadłużenia. Musisz pamiętać o tym, że jest to porozumienie nieformalne i w każdej chwili może zostać przez wierzycieli rozwiązane.
Wierzyciele mogą również w dalszym ciągu naliczać odsetki od Twojego zadłużenia.
Pamiętaj, że ustalenia ustne są niewystarczające. Musisz wystosować odpowiednią korespondencję i musisz otrzymać na nią odpowiedź na piśmie.

 

Innym sposobem pozbycia się długów to Individual Voluntary Agreement (IVA) i bankructwo.
Kliknij na link powyżej i dowiedz się wiecej.