Maternity Allowance

Wypełnij formę tutaj aby uzyskać aplikacje.

Zasiłek macierzyński jest świadczeniem dla kobiet, które pracują, ale który nie spełniają warunków pracy i zarobków do Statutory Maternity Pay.

Kto może otrzymać zasiłek macierzyński?

Możesz otrzymać zasiłek macierzyński, jeśli niedawno pracowałaś lub przestałaś pracować aby przygotować się na poród dziecka. Musisz mieć przepracowane co najmniej 26 tygodni w ostatnich 66 tygodniach przed urodzeniem dziecka.

Nie ma znaczenia, czy te tygodnie są przepracowane w jednym ciągu lub czy są przepracowane u tego samego pracodawcy. Możesz ubiegać się o zasiłek macierzyński, jeśli nie kwalifikujesz się do otrzymania Statutory Maternity Pay, pod warunkiem, że zarabiałaś średnio przynajmniej £30 tygodniowo.

Otrzymanie Maternity Allowance nie zależy od tego czy pracowało się dla kogoś, czy prowadziło własną działalność godpodarczą. Zasiłek macierzyński nie zależy od składki na ubezpieczenie społeczne.

Ile można otrzymać?

Wysokość Maternity Allowance to 90 procent średniej twoich zarobków lub £139.58 tygodniowo, którekolwiek jest mniejsze.

Można uzyskać dodatkową kwotę na męża, partnera, albo osobę która wychowuje twoje dzieci, pod warunkiem, że osoba ta ma niskie dochody.

Można pobrać forme M1 osobiście w klinikach prenatalnych lub lokalnych biurach ds benefitów.

Formularz należy złożyć do lokalnego biura ds benefitów. Musisz przedstawić potwierdzenie lekarskie, że jesteś w ciąży (świadectwo macierzyństwa (MATB1)). Jeśli ubiegasz się o zasiłek po porodzie, należy dostarczyć świadectwo urodzenia dziecka. Jeśli jesteś zatrudniona, musisz także dostarczyć formularz SMP1 od pracodawcy, który potwierdza, że nie jesteś uprawniona do Statutory Maternity Pay.

Możesz ubiegać się o zasiłek w dowolnym czasie po 26 pierwszych tygodniach ciąży. Jeśli będziesz się ubiegać o Maternity Allowance później, pamiętaj, że jest on wypłacany tylko trzy miesiące wstecz.

Przy ubieganiu się o Maternity Allowance, musisz podać twój National Insurance number i NIN męża, partnera cywilnego lub innej osoby pełnoletniej, która wychowuje twoje dzieci, jeśli ubiegasz się o dodatkową kwotę dla tej osoby. Jeśli nie znasz swojego numeru, ale posiadasz go, należy przedstawić dowody, które pomogą urzędnikom w zidentyfikowaniu twojego numeru. Jeśli nie masz numeru ubezpieczenia, będziesz musiała o niego wystąpić.

Jak długo jest wypłacany Maternity Allowance?

Zasiłek macierzyński można otrzymywać przez okres do 39 tygodni.

Najwcześniej, może być wypłacany 11 tygodni przed datą porodu, najpóźniej tuż po porodzie. Istnieją przepisy dotyczące tego, kiedy twój Maternity Allowance musi zacząć być wypłacany, jeśli nie pracujesz, albo nie jesteś uprawniona do otrzymania Maternity Allowance aż do czasu zaawansowanej ciąży.

Masz pytania na które nie znalazłeś tu odpowiedzi? Napisz na naszym forum!