Poród poza Wielką Brytanią

Jeżeli chcesz rodzić w innym kraju europejskim, należy wypełnić  formularz „S2 guarantee form” i posiadać Europejska Karte Ubezpieczenia Zdrowotnego (EHIC).

Następnie należy skontaktować sie z NHS w Anglii, w celu poinformowania o planowanym porodzie za granicą. Aby ubiegać sie o pokrycie kosztów opieki poporodowej, należy napisać list do Overseas Healthcare wyjaśniąjacy dlaczego wymagany jest poród i opieka z nim związana poza Wielką Brytanią.

List musi zawierać następujące informacje:

  1. Certyfikat macierzyński (MATB1) lub list od brytyjskiego lekarza lub położnej, która stwierdza planowaną datę porodu
  2. Numer NHS
  3. Datę urodzenia,
  4. Pelny adres UK
  5. Datę podróży

Należy wskazać, czy po porodzie jest planowany powrót do Wielkiej Brytanii.

Wypełniony formularz wraz z MATB1 i listem należy wyslać do Overseas Healthcare Team.